subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades recollides al nostre formulari NO seran incorporats a cap fitxer. Només ho seran amb el seu consentiment exprés i en el supòsit que el pressupost generat a partir d’aquest formulari sigui acceptat. Aquesta informació serà recollida per a formar part d’una base de dades que faci possible a Autocares Molist S.L. , comunicar-se amb els clients i poder dur a terme les funcions pròpies en relació als mateixos.

El responsable d’aquest fitxer és Autocares Molist S.L. que el seu domicili social està situat al carrer Berlín, 16, 08014, Barcelona.

Si vostè no desitja que les seves dades formen part de l’esmentat fitxer, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que li concedeix la L.O. 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint una carta a l’esmentada adreça.

Aquestes dades seran guardats i protegits pel deure de secret i confidencialitat.

Les seves dades personals no seran cedits ni transferits a tercers fins que no tinguem el seu previ consentiment, sol-licitat expressament i per escrit, ja sigui via e-mail o per correu ordinari.

 

Política de Privacitat | ©2004 Autocares Molist S.L.